Spausdinti

Dėl euro įvedimo

Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, t.y. nuo 2015-01-01, visose sutartyse, bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomomis nuorodomis į eurus, perskaičiuojant į oficialų euro kursą 1 EUR = 3,4528 Lt ir suapvalinus pagal euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio, taip pat nuorodos į Letuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio banko paskelbtus orentacinius euro ir užsienio valiutų santykius. Perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis valiutos keitimo skaičiuotuvu www.euras.lt .

Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8 620 71922, taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais teikiama interneto puslapyje www.euro.lt .