Spausdinti

Novus Dynamic Portfolio

Pavadinimas Data Vieneto kaina, EUR Grynoji aktyvų vertė, EUR Pokytis nuo sukūrimo % 2 metų pokytis, % 1 metų pokytis, % Pokytis nuo metų pradžios, % Mėnesio pokytis, % Dienos pokytis, %
Novus Dynamic Portfolio
2020-05-28
102.9767
413,206.00
2.98
6.53
11.01
-0.07
5.83
0.00

Subfondo aprašymas

Subfondas yra Portfelio valdymo paslaugos alternatyva, kuri veikia, kaip unikalus keleto strategijų fondas (angl. multi-strategy fund). Subfondo tikslas - siekti investicijų vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo prisiimant didesnę nei vidutinės rizikos lygį. Subfondo valdyme naudojami tiek fundamentalios, tiek statistinės, faktorių bei techninės analizės metodai. Tam tikros strategijos yra paremtos statistiniais modeliais ir veikia dalinai automatizuotai. Vienu metu subfondas gali investuoti keletą atskirų investavimo strategijų, tokių kaip:

  • Investicijos į fiksuoto pajamingumo priemones
  • Investavimas remiantis tam tikro regiono ar šalies ekonomikos augimo prognozėmis
  • Krypties sekimo strategija
  • Specialių situacijų strategija
  • Investavimas į perspektyvias įmones su dideliu augimo potencialu
  • Taktinės prekybos strategija

Toks investicijų paskirstymas leidžia siekti išnaudoti kuo daugiau galimybių uždirbti finansų rinkose, neapsiribojant viena turto klase ar viena investavimo strategija. Taip pat lėšų diversifikacija į skirtingas atskiras investavimo strategijas leidžia sumažinti subfondo kintamumą, bei priklausomybę nuo vienos strategijos ar vienos turto klasės.

Siekiant kontroliuoti ir riboti subfondo kintamumą, pasitelkiamas aktyvus rizikos valdymas. Lėšos gali būti perskirstomos tarp strategijų vertinant jų istorinius rezultatus, tai reiškia, kad jei tam tikra strategija rodo neigiamus rezultatus dalis lėšų gali būti perkeliamos į kitą strategiją su teigiamais rezultatais. Taip pat ribojamas tiek kiekvienos investavimo strategijos galimas nuostolis, tiek kiekvienos atskiros investicijos į finansines priemones galimas nuostolis, tuo siekiama kiek įmanoma sumažinti subfondo svyravimus.

Subfondo lėšos gali būti investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, valiutas, kitus investiciniu fondus, išvestines finansines priemones. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų.

Subfondo minimali investuojama suma yra 10 000 EUR.

Subfondo lyginamasis indeksas sudarytas iš 100% S&P 500 EUR indekso.

Einamasis mokestis: 2012 metais 2,09%; 2013 metais 2,36%; 2014 metais 2,46%; 2015 metais 2,32%; 2016 metais 2,31%; 2017 metais 2,1%; 2018 metais 2,42 %.